ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਈ - ਮੇਲ: info@hemgrinder.com

ਪਤਾ: 1816 ਬਿਲਡ ਜੀ, ਹੁਲੀਅਨ ਸਿਟੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 27, ਡਲਾਂਗ ਬਾਓਨ ਡਿਸ, ਸ਼ੈਨਜ਼ੇਨ, ਚੀਨ

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈਮਗ੍ਰਿੰਡਰ ਵਿਖੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.